فعال سازی ضمانت نامه | Guarantee Activation

از خرید شما سپاسگزاریم.

اطلاعات فاکتور خود را در فرم روبرو ثبت کنید تا ضمانت نامه شما فعال شود.

شرایط ضمانت

– كليه محصولات فوم مبل هنر دارای 30 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش مادام العمر می باشد.

– ضمانت محصولات شامل رفع نواقص مربوط به توليد است كه تشخيص آن توسط كارشناس فوم مبل هنر انجام می شود.

– ضمانت شامل استفاده ی متعارف از محصولات در شرايط عادی خواهد بود و صدمات وارده در اثر حمل و نقل، استفاده و نگهداری نامناسب از محصول را شامل نمی شود.

– براي استفاده از ضمانت، ارائه ی سريال درج شده روی كارت ضروری است.

Guarantee Terms

-All products of Foam Meuble Honar are guaranteed for a period of 30 months as well as life-long after-sales services.

-The products are guaranteed against defects in material and workmanship, which in case of possible deficiencies will be checked and fixed by one of Foam Meuble Honar experts. -The guarantee is applied to products that are used under normal conditions and it does not consists of fixing damages that are caused due to improper use and maintenance or improper transportation.

-To use the guarantee services, it is essential for customers to show the serial number that is provided for their purchased products.

آموزش ها

به زودی چگونگی استفاده  و نگهداری از محصولات فوم مبل هنر در وبسایت قرار می گیرد.

error: Content is protected !!